หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ ติดต่อเรา อัตราโฆษณา

จป.วิชาชีพ

 | 

บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด

หน้าแรก ฝากประวัติ สมัครงาน   หางาน   งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

จป.วิชาชีพ

9 มิ.ย. 2564

บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด


บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางค์ในแบรนด์ของตัวเอง และรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ชั้นนำมากมาย
บริษัทฯเปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี โดยผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรก และพร้อมที่จะรับผู้ร่วมงานที่มีแนวคิดก้าวหน้า ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความคิดสร้างสรรค์ร่วมงาน 
ต้องการรับสมัครพนักงานตำแหน่ง
จป.วิชาชีพ
รายละเอียดงาน
-ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
-วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
-ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
-วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
-ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
-แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3
-แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
-ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
-เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
-ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
-รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
-ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย 
สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด 9/5 หมู่6 ต.บึงทองหลาง อ.ลูกลำกา 
จังหวัด
ปทุมธานี 
อัตราที่รับ
1 อัตรา
เงินเดือน
25,000-30,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย หรือ หญิง
2. มีวุฒิบัตรจปว.
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
4. ถ้ามีประสบการณ์ในการควบคุมงานสารเคมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ขยัน ซื่อสัตย์
6. อดทน มุ่งมั่น
7. สามารถทดต่อสถานการณ์ที่กดดันได้ดี
ติดต่อ
คุณณธิฏา ชนัญญ์ทิพ
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าเดินทาง ตรวจสุขภาพ เที่ยวประจำปี กองทุนเงินทดแทน กรณีช่วยเหลือกรณีต่างๆ เงินค่าครอง โบนัส งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
วิธีการสมัคร
ส่งEmail มาที่ nathitar.c@carebeau-enjoy.com หรือ laddawan27@carebeau-enjoy.com
ติดต่อด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
โทร 089-989-8021 , 02-1507790 # 114
โทรศัพท์
025692296-7
แฟกส์
025692296-7
เว็บไซต์
www.carebeau-enjoy.com
ที่อยู่
9/5 หมู่ 6 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา(คลอง10) ปทุมธานี 12150
สมัครงาน   เก็บงานนี้     


ตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด
บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด - เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา(สูตรเครื่องสำอาง)26 พ.ค. 2564
บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด - พนักงานขาย (หน่วยเครดิต)23 พ.ค. 2564
บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด - ผู้จัดการโรงงาน26 พ.ค. 2564
บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด - บัญชีการเงิน13 พ.ค. 2564
บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด - เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร29 พ.ค. 2564
บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด - หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสูตร(เครื่องสำอางค์)24 พ.ค. 2564
บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด - เจ้าหน้าที่การตลาด26 พ.ค. 2564
บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด - เจ้าหน้าที่QCจุลชีววิทยา12 พ.ค. 2564
บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด - เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป6 มิ.ย. 2564
บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด - เจ้าหน้าที่ควบคุณภาพผลิตภัณฑ์รอบรรจุ10 พ.ค. 2564
บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด - เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ8 มิ.ย. 2564
บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายผลิต17 พ.ค. 2564

งาน จป.วิชาชีพ
ARS Chemical (Thailand) Co., Ltd. - Safety Officer / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)8 มิ.ย. 2564
บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด - เจ้าหน้าที จป.วิชาชีพ8 มิ.ย. 2564
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ - เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานพระประแดง)8 มิ.ย. 2564
บริษัทฯในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon Group) - จป.วิชาชีพ (ระยอง)8 มิ.ย. 2564
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / จป.วิชาชีพ8 มิ.ย. 2564
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)8 มิ.ย. 2564
บริษัท - จป.วิชาชีพ7 มิ.ย. 2564
บริษัท เถกิงอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จำกัด - จป.วิชาชีพ7 มิ.ย. 2564
บริษัท บี.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)7 มิ.ย. 2564
บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)7 มิ.ย. 2564
บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน) - จนท.จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงาน)6 มิ.ย. 2564
บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)5 มิ.ย. 2564
บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด - เจ้าหน้าที่อาชีวนามัยและความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต4 มิ.ย. 2564
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด - จป.วิชาชีพ4 มิ.ย. 2564
บริษัท ช.ไชยภัทร์ก่อสร้าง จำกัด และบริษัทในเครือ - จป.วิชาชีพ3 มิ.ย. 2564
บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง / จป.วิชาชีพ3 มิ.ย. 2564
บริษัท เอส.เจ.ซี. คอนกรีต จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)3 มิ.ย. 2564
บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd. - จป.วิชาชีพ3 มิ.ย. 2564
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ)3 มิ.ย. 2564
บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด - เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน(จป.วิชาชีพ)3 มิ.ย. 2564
บริษัท เบญจมณี จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)2 มิ.ย. 2564
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) - จป.วิชาชีพ/จป.เทคนิค/จป.เทคนิคขั้นสูง2 มิ.ย. 2564
บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด - จป.วิชาชีพ2 มิ.ย. 2564
บริษัท ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จำกัด - จป.วิชาชีพ-บุคคลธุรการ (เป็น จป ระดับวิชาชีพ) ประจำที่สาขากาฬสินธ์ ด่วนมาก1 มิ.ย. 2564
Lactasoy Co., Ltd. - EHS Professional/Environmental,Health,Safety/จป.วิชาชีพ1 มิ.ย. 2564
บริษัท ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ)1 มิ.ย. 2564
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป.วิชาชีพ1 มิ.ย. 2564
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - จป.วิชาชีพ อาวุโส1 มิ.ย. 2564
บริษัท กรีน บิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - หัวหน้าความปลอดภัยในงาน (จป.วิชาชีพ)31 พ.ค. 2564
บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด - จป.วิชาชีพ 31 พ.ค. 2564
บริษัท มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด - จป.วิชาชีพ31 พ.ค. 2564
บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) (จ.ปราจีนบุรี)30 พ.ค. 2564
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด - จป.วิชาชีพ (Safety Supervisor) 30 พ.ค. 2564
บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด - จป.วิชาชีพ (ปทุมธานี คลอง 7)30 พ.ค. 2564
M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED - จป.วิชาชีพประจำหน่วยงาน29 พ.ค. 2564
บริษัท เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษจำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)29 พ.ค. 2564
บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ/เทคนิค/หัวหน้างาน)29 พ.ค. 2564
บริษัท พีเอ็มซี การ์ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)29 พ.ค. 2564
บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์แมชชีนเนอรี่ จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)29 พ.ค. 2564
บริษัท อีเอทีซี จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ )29 พ.ค. 2564
บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)29 พ.ค. 2564
บริษัท อิมพีเรียล เยนเนอรัลฟูดส์ อินดัสทรี จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)28 พ.ค. 2564
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด - เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ( จ.ปทมุธานี ด่วน! )28 พ.ค. 2564
บริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด - จป.วิชาชีพ 28 พ.ค. 2564
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) 28 พ.ค. 2564
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) 28 พ.ค. 2564
บริษัท เคมีแมน จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)27 พ.ค. 2564
บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)27 พ.ค. 2564
บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ)27 พ.ค. 2564
บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.วิชาชีพ 27 พ.ค. 2564
บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)27 พ.ค. 2564
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย จป.(ไม่ต้องเป็น จป.วิชาชีพ)27 พ.ค. 2564
บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด - จป.วิชาชีพ27 พ.ค. 2564
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ)27 พ.ค. 2564
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)27 พ.ค. 2564
บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ)27 พ.ค. 2564
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) - จป.วิชาชีพและสิ่งแวดล้อม26 พ.ค. 2564
บริษัท ไตรกรุ๊ป รัชดา จำกัด - จป.วิชาชีพ26 พ.ค. 2564
บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด - เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ฉะเชิงเทรา)26 พ.ค. 2564
บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด - จป.วิชาชีพ 26 พ.ค. 2564
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด - จป.วิชาชีพ26 พ.ค. 2564
บริษัท พาวเวอร์สโตน เทคโนโลยี จำกัด - จป.วิชาชีพ25 พ.ค. 2564
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ - ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ,จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)25 พ.ค. 2564
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)24 พ.ค. 2564
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ)24 พ.ค. 2564
บริษัท สวิทซ เฟลคซ เพลท-เมคคิ่ง จำกัด - เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ/บุคคล 24 พ.ค. 2564
บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ( จป.วิชาชีพ) ประจำ ลาดพร้าว 10724 พ.ค. 2564
บริษัท จี อินโนเวชั่น จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)24 พ.ค. 2564
บริษัท เจ.ทรานสปอร์ท จำกัด - จป.วิชาชีพ/จป.เทคนิคขั้นสูง 24 พ.ค. 2564
บริษัท เอ็กโซติกฟู้ด จำกัด ( มหาชน ) - จป.วิชาชีพ24 พ.ค. 2564
บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) สมุทรปราการ23 พ.ค. 2564
บริษัท พรีเมียร์ โพร์ดักส์ จำกัด - จป.วิชาชีพ ประจำโรงงาน23 พ.ค. 2564
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด - เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (Safety Officer) ประจำศูนย์ จ.เชียงใหม่ ด่วน!!!!!!23 พ.ค. 2564
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(จป.วิชาชีพ) 23 พ.ค. 2564
บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด - จป.วิชาชีพ 23 พ.ค. 2564
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) - จป.วิชาชีพ23 พ.ค. 2564
บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - จป.วิชาชีพ 23 พ.ค. 2564
POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)22 พ.ค. 2564
บริษัท เพาเวอร์ สโตน เทคโนโลยี่ จำกัด - จป.วิชาชีพ22 พ.ค. 2564
บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด(มหาชน) - เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ (ด้านงานขนส่ง)22 พ.ค. 2564
บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด - จป.วิชาชีพ22 พ.ค. 2564
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)21 พ.ค. 2564
บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 21 พ.ค. 2564
บริษัท เดอะ คูล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)20 พ.ค. 2564
บริษัท ด็อกเตอร์ คอสเมด จำกัด - จป.เทคนิคขั้นสูง / จป.วิชาชีพ20 พ.ค. 2564
บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)20 พ.ค. 2564
Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. - Safety Officer (จป.วิชาชีพ) (PMFTH Navanakorn)19 พ.ค. 2564
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด - เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ19 พ.ค. 2564
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด) - จป.วิชาชีพ19 พ.ค. 2564
บริษัท แอล เอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด - เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ19 พ.ค. 2564
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ประจำคลังบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา19 พ.ค. 2564
บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด - จป.วิชาชีพ19 พ.ค. 2564
บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)18 พ.ค. 2564
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด - จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานบางปู) 18 พ.ค. 2564
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด - จป.วิชาชีพ17 พ.ค. 2564
บริษัท ยูเนี่ยน อินฟาร์เทค จำกัด - เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ17 พ.ค. 2564
บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด - จป.วิชาชีพ 17 พ.ค. 2564
บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด - จป.วิชาชีพ17 พ.ค. 2564
บริษัท สล็อท-นานไก จำกัด - เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ 16 พ.ค. 2564
บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด - จป.วิชาชีพ16 พ.ค. 2564


Tag : จป.วิชาชีพ การเจ็บป่วย บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด
สมัครงาน คลองเตย
สมัครงาน คลองสาน
สมัครงาน คลองสามวา
สมัครงาน คันนายาว
สมัครงาน จตุจักร
สมัครงาน จอมทอง
สมัครงาน ดอนเมือง
สมัครงาน ดินแดง
สมัครงาน ดุสิต
สมัครงาน ตลิ่งชัน
สมัครงาน ทวีวัฒนา
สมัครงาน ทุ่งครุ
สมัครงาน ธนบุรี
สมัครงาน บางกอกน้อย
สมัครงาน บางกอกใหญ่
สมัครงาน บางกะปิ
สมัครงาน บางขุนเทียน
สมัครงาน บางเขน
สมัครงาน บางคอแหลม
สมัครงาน บางแค
สมัครงาน บางซื่อ
สมัครงาน บางนา
สมัครงาน บางบอน
สมัครงาน บางพลัด
สมัครงาน บางรัก
สมัครงาน บึงกุ่ม
สมัครงาน ปทุมวัน
สมัครงาน ประเวศ
สมัครงาน พญาไท
สมัครงาน พระโขนง
สมัครงาน พระนคร
สมัครงาน ภาษีเจริญ
สมัครงาน มีนบุรี
สมัครงาน ยานนาวา
สมัครงาน ราชดำเนิน
สมัครงาน ราชเทวี
สมัครงาน ราษฎร์บูรณะ
สมัครงาน ลาดกระบัง
สมัครงาน ลาดพร้าว
สมัครงาน วังทองหลาง
สมัครงาน วัฒนา
สมัครงาน สวนหลวง
สมัครงาน สะพานสูง
สมัครงาน สัมพันธวงศ์
สมัครงาน สาธร
สมัครงาน สานเสนใน
สมัครงาน สายไหม
สมัครงาน หนองแขม
สมัครงาน หนองจอก
สมัครงาน หลักสี่
สมัครงาน ห้วยขวาง
สมัครงาน อ่อนนุช
สมัครงาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ webmaster@siamjobonline.com
© Copyright 2020-2021 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

จป.วิชาชีพ

 | 

บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด