หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ ติดต่อเรา อัตราโฆษณา
หน้าแรก ฝากประวัติ สมัครงาน   หางาน   งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด


หางานบริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด

สมัครงานบริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด


งานบริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด


ผู้จัดการแผนกบัญชี
- ควบคุมการจัดทำบัญชี ภาษีอากร และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ - ดูแลงานเกี่ยวกับการทำบัญชีทั้งระบบ ควบคุมและตรวจสอบการรับ-การจ่ายของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน 35,000-60,000
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 4 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล (กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และ กลุ่มขนส่ง)
- ทำหน้าที่ควบคุม ดูแล และจัดการในการทำงานของส่วนงานทรัพยากรบุคคลทั้งหมด เช่น การสรรหาคัดเลือกและว่าจ้าง, การพัฒนาและฝึกอบรม, เงินเดือน/ค่าจ้าง/สวัสดิการ, ประเมินผลการปฏิบัติงาน, แรงงานสัมพันธ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อแนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคำสั่ง กฎระเบียบ นโยบาย ของบริษัท - ควบคุมดูแล และ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและฝึกอบรมแนะนำ สอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนระบบงานที่กำหนดไว้ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สวัดิการและคุ้มครองแรงงาน,ประกันสังคม เป็นต้น
อัตรา 2
เงินเดือน 50,000 - 70,000
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 4 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- จัดทำค่าจ้างเงินเดือน ระบบ Payroll, ภาษี,ประกันสังคมและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลพนักงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - บันทึกข้อมูล จัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลเอกสารด้วยความถูกต้องและครบถ้วน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร,สรรพากร,ประกันสังคม เป็นต้น
อัตรา 2
เงินเดือน 18,000 - 25,000
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 29 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Management Trainee
บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะได้เข้าร่วมระบบการฝึกสอนงานอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ดังนี้ - เรียนรู้เทคนิค และระบบการทำงานต่างๆเพื่อให้สามารถทำการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ ความมีระเบียบวินัยและงานบริหารบุคคลากร ทักษะพื้นฐานและขั้นสูงก่อนการเป็นระดับผู้บริหาร รวมถึงเรียนรู้การวางแผนบริหารงานก่อนก้าวขึ้นมาเป็นผู้ดูแล Project ให้กับทางบริษัทในอนาคต
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 27 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

นักวิชาการเกษตร
1. ดูแลงานปลูกพืชระยะสั้นเช่น แตงโม มันเทศ ทั้งระบบตั้งแต่จัดทำแผนการปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิต 2. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตพืช 3. ดูแลคนงานปลูกพืชระยะสั้น 4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
จังหวัด ชุมพร
วันที่ 27 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sales Executive
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2. สรุปรายได้และเงินทุน 3. วางแผนและวิเคราะห์งาน 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท
อัตรา 1
เงินเดือน ต่อรอง
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 27 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของบริษัทประจำวัน ลงบัญชีต่างๆของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายมาตรฐาน - ตรวจสอบความถูกต้องของระบบรายรับและรายจ่ายของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย - ลงรายการในระบบบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีสินทรัพย์ถาวร เงินสดย่อย เงินทดรองจ่ายและงบกระทบยอดเงินฝาก - รายงานแจ้งผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาให้ทราบถึงปัญหาสำคัญที่พบที่อาจจะส่งผลกระทบต่อด้านการเงิน บัญชี และภาษีของบริษัทฯ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆเป็นครั้งคราวตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน 16,500-20,000
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 26 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานธุรการ (สำนักงาน)
-จัดทำรายงานการติดตามงานประจำฝ่าย -ดำเนินงานทางด้านเอกสารอื่นๆ -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -งานธุรการทั่วไป และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 25 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าฝ่ายผลิตพืช
1. ดูแลงานปลูกพืชระยะสั้นเช่น แตงโม มันเทศ ทั้งระบบตั้งแต่จัดทำแผนการปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิต 2. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ต่อรองได้
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
จังหวัด ชุมพร
วันที่ 25 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sales Executive
1. งานส่งเสริมการขาย 2. ติดต่อประสานงานและบริการลูกค้า 3. รักษาสัมพันธภาพภาพที่ดีกับลูกค้า 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ต่อรองได้
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 21 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรเครื่องกล (อ.สมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ)
1. ควบคุมและวางแผนการผลิต 2. วิจัยและพัฒนา 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ต่อรองได้
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 19 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Vice President Human Resources and Administration Division
- Develop and review all human resources management policies / plans to ensure that policies / plans are in align with company strategy. - Manage and leading HR team including setting up, maintain, and develop HR strategy and implementation in all function of HR such as, Recruitment & Selectiion, HRD, Com & Ben, Performance Appraisal, Employee Relation, and etc. - Evaluate the company's future workforce needs in order to recommend changes to the company human resources strategy. - Determine and recommend neccessary employee relations practices to establish a positive employer & employee relationship, and also promote a high level of employee morale. - Initiate Core HR Policy & Strategy among company in Sahaviriya Group of Company. - Act as consultant in HR field and provide any solutions to the related parties or affiliated company in Sahaviriya Group of Company to align with the company objectives, and also government rule / regulation. - Faciliate Business Plan Meeting and the Executive Committee Meeting.
อัตรา 1
เงินเดือน 85,000-120,000
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 16 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

web spacialist
1. ออกแบบ และ พัฒนาโปรแกรมบน WEB SITE ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 2. จัดหาเทคโนโลยี Software ที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ต่อรองได้
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
วันที่ 10 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการแผนกนิคมอุตสาหกรรม
- วางแผนงานการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม - ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม - ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาและ หน่วยงานอนุญาตต่างๆด้าน EIA และ BOI - บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม (เช่น การให้บริการสาธารณูปโภคแก่ลูกค้าภายในนิคม ฯลฯ )
อัตรา 1
เงินเดือน 55,000-70,000 บาท
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 10 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  
สมัครงาน คลองเตย
สมัครงาน คลองสาน
สมัครงาน คลองสามวา
สมัครงาน คันนายาว
สมัครงาน จตุจักร
สมัครงาน จอมทอง
สมัครงาน ดอนเมือง
สมัครงาน ดินแดง
สมัครงาน ดุสิต
สมัครงาน ตลิ่งชัน
สมัครงาน ทวีวัฒนา
สมัครงาน ทุ่งครุ
สมัครงาน ธนบุรี
สมัครงาน บางกอกน้อย
สมัครงาน บางกอกใหญ่
สมัครงาน บางกะปิ
สมัครงาน บางขุนเทียน
สมัครงาน บางเขน
สมัครงาน บางคอแหลม
สมัครงาน บางแค
สมัครงาน บางซื่อ
สมัครงาน บางนา
สมัครงาน บางบอน
สมัครงาน บางพลัด
สมัครงาน บางรัก
สมัครงาน บึงกุ่ม
สมัครงาน ปทุมวัน
สมัครงาน ประเวศ
สมัครงาน พญาไท
สมัครงาน พระโขนง
สมัครงาน พระนคร
สมัครงาน ภาษีเจริญ
สมัครงาน มีนบุรี
สมัครงาน ยานนาวา
สมัครงาน ราชดำเนิน
สมัครงาน ราชเทวี
สมัครงาน ราษฎร์บูรณะ
สมัครงาน ลาดกระบัง
สมัครงาน ลาดพร้าว
สมัครงาน วังทองหลาง
สมัครงาน วัฒนา
สมัครงาน สวนหลวง
สมัครงาน สะพานสูง
สมัครงาน สัมพันธวงศ์
สมัครงาน สาธร
สมัครงาน สานเสนใน
สมัครงาน สายไหม
สมัครงาน หนองแขม
สมัครงาน หนองจอก
สมัครงาน หลักสี่
สมัครงาน ห้วยขวาง
สมัครงาน อ่อนนุช
สมัครงาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ webmaster@siamjobonline.com
© Copyright 2020-2021 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน