หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ ติดต่อเรา อัตราโฆษณา
หน้าแรก ฝากประวัติ สมัครงาน   หางาน   งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด


หางานบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

สมัครงานบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด


งานบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด


พนักงานขายหน่วยรถ
1. ขายสินค้าของบริษัท 2. ไปกับหน่วยรถบริษัท 3. แนะนำสินค้าของบริษัท 4.อื่นๆที่ได้รับหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 8 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย ประเภท Food additive,seasoning,เฟลเวอร์
- ติดต่อลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้าใหม่ พร้อมขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ - ขายสินค้าประเภท Food additive,seasoning,เฟลเวอร์ - กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 7 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานสโตร์ (ปฎิบัติงานที่สาขาวังน้อย)
- จัดวัตถุดิบให้กับไลน์ผลิตได้ถูกต้อง - จัดเตรียมวัตถุดิบให้กับไลน์ผลิตเพื่อผลิตในวันต่อไป - จัดคลังสินค้าวัตถุดิบและคลังสำเร็จรูปให้เรียบร้อย - เบิกจ่ายแพ็คเก็จจิ้ง - ตักงานขึ้นรถ
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด อยุธยา
วันที่ 6 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย ประเภท Meat
- ติดต่อลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้าใหม่ พร้อมขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ - ขายสินค้า ประเภทเนื้อ - กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 5 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการโรงงาน
• วางแผน, ควบคุม, ติดตามผล และตรวจสอบกระบวนการผลิต, การควบคุมคุณภาพและการจัดส่งสินค้า ให้ได้ตามเป้ากำลังผลิต, มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและจัดส่งสินค้าตรงตามเวลา • บริหารงานบำรุงรักษาเครื่องจักร, อาคารสถานที่และระบบทำความเย็นในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ • บริหารต้นทุนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด • รับผิดชอบการทำงานของฝ่ายผลิต, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายขนส่ง
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 1 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำงานเกี่ยวกับการบัญชีและวางระบบงานทางบัญชี 2.จัดทำตรวจสอบรายการทางบัญชีและบันทึกบัญชี เช่น บัญชีประจำวัน รายรับ รายจ่าย ข้อมูลทางบัญชี 3.บันทึกต้นทุน ค่าวัตถุดิบ ค่าเสื่อมราคา 4.หักาภาษี ณ ที่จ่าย และยื่นภงด. ต่างๆ 5.ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือ 6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 1 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. พัฒนาสูตรเกล็ดขนมปัง, ผงปรุงรส, ซอส, และสินค้าใหม่ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ขยายสูตรผลิตภัณฑ์ในห้องวิจัยทำไปสู่ขนาดใหญ่ระดับกระบวนการผลิต 3. จัดการเอกสารมาตรฐานสูตร และเอกสารคุณภาพต่างๆ ตามระบบคุณภาพ GMP , HACCP 4. มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการผลิตอาหารอย่างน้อย 1 ปี 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 27 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.งานสรรหาว่าจ้าง 2.งาน time attendence 3.แรงงานสัมพันธ์ 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
วันที่ 27 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เลขานุการและธุรการ
1.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 2.ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ จัดพิมพ์เอกสาร จัดเก็บเอกสารต่างๆ 3.ภาษาอังกฤษ ( พูด/เขียน/อ่าน ) ดีมาก ( วิชาเอกอักษร ) 4.สามารถติดต่อประสานงานกับ ลูกค้า และ supplier ต่างประทศได้ดี 3.ใช้ computer ได้ดี เพื่อหาข้อมูลต่างๆ 4.อื่นๆ ตามระเบียบบริษัท
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 24 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่สาขาวังน้อย)
- ตรวจนับวัตถุดิบรับเข้าจาก Sipplier ที่มาส่งเพื่อความถูกต้องก่อนเซ็นต์รับสินค้า - ทำเอกสารแจ้งตรวจส่งให้กับ QC ในการรับสินค้าเข้าแต่ละ Lot - รับใบงานจากฝ่ายวางแผนการผลิตเพื่อตรวจสอบการจัดงานก่อนขึ้นไลน์ผลิต - รับสินค้าสำเร็จรูปจากฝ่ายผลิตเข้าคลัง - ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูปตามใบงานที่ได้รับเพื่อส่งต่อฝ่ายขนส่ง
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
จังหวัด อยุธยา
วันที่ 23 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  
สมัครงาน คลองเตย
สมัครงาน คลองสาน
สมัครงาน คลองสามวา
สมัครงาน คันนายาว
สมัครงาน จตุจักร
สมัครงาน จอมทอง
สมัครงาน ดอนเมือง
สมัครงาน ดินแดง
สมัครงาน ดุสิต
สมัครงาน ตลิ่งชัน
สมัครงาน ทวีวัฒนา
สมัครงาน ทุ่งครุ
สมัครงาน ธนบุรี
สมัครงาน บางกอกน้อย
สมัครงาน บางกอกใหญ่
สมัครงาน บางกะปิ
สมัครงาน บางขุนเทียน
สมัครงาน บางเขน
สมัครงาน บางคอแหลม
สมัครงาน บางแค
สมัครงาน บางซื่อ
สมัครงาน บางนา
สมัครงาน บางบอน
สมัครงาน บางพลัด
สมัครงาน บางรัก
สมัครงาน บึงกุ่ม
สมัครงาน ปทุมวัน
สมัครงาน ประเวศ
สมัครงาน พญาไท
สมัครงาน พระโขนง
สมัครงาน พระนคร
สมัครงาน ภาษีเจริญ
สมัครงาน มีนบุรี
สมัครงาน ยานนาวา
สมัครงาน ราชดำเนิน
สมัครงาน ราชเทวี
สมัครงาน ราษฎร์บูรณะ
สมัครงาน ลาดกระบัง
สมัครงาน ลาดพร้าว
สมัครงาน วังทองหลาง
สมัครงาน วัฒนา
สมัครงาน สวนหลวง
สมัครงาน สะพานสูง
สมัครงาน สัมพันธวงศ์
สมัครงาน สาธร
สมัครงาน สานเสนใน
สมัครงาน สายไหม
สมัครงาน หนองแขม
สมัครงาน หนองจอก
สมัครงาน หลักสี่
สมัครงาน ห้วยขวาง
สมัครงาน อ่อนนุช
สมัครงาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ webmaster@siamjobonline.com
© Copyright 2020-2021 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน