หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ ติดต่อเรา อัตราโฆษณา
หน้าแรก ฝากประวัติ สมัครงาน   หางาน   งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด


หางานบริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

สมัครงานบริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด


งานบริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด


วิศวกรประกันและควบคุมคุณภาพ(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา )
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต จัดทำและปรับปรุงเอกสารในระบบคุณภาพให้สอดคล้องกับกระบวนการ วิเคราะห์ข้อมูลของเสียและคำร้องเรียนของลูกค้า ควบคุมเครื่องมือวัดในส่วนควบคุมคุณภาพให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ควบคุมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบ ISO 9001, 14001, 50001 งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด อยุธยา
วันที่ 8 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายใต้กฏระเบียบของบริษัท - ค่าจ้าง/เงินเดือน/comฯ - รายการเบิก-จ่ายของทุกส่วนงาน - และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 5 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Import Officer) ด่วน!
- รวบรวมและจัดหาแหล่งวัตถุดิบทางการผลิต เครื่องจักร ตลอดจนอะไหล่ นำเข้าจากต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานกับ Supplier (Correspond with oversea supplier ) - ติดต่อประสานงานด้านการนำเข้า (Import process) - เปิด PO - เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 4 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sourcing Officer /จัดหาวัตถุดิบต่างประเทศ
1.รับผิดชอบเรื่องการจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า / อิเลคทรอนิค ( lighting ) ให้ได้ทันตามความต้องการ 2.เอกสารงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 1 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (รายเดือน)
คีย์ข้อมูล - ตัดสต๊อกสินค้า - ตรวจนับสินค้า - ประสานงานกับหน่วยงานขายเพื่อจัดสินค้าขึ้นรถ
อัตรา 1
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมโอที)
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 29 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้นทุน)
- ทำงานบัญชีด้านต้นทุนต่างๆ - เอกสารบัญชีระบบSAP - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 29 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ / เจ้าหน้าที่บัญชี
1.เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ - ตรวจสอบเอกสารการวางบิล - บันทึกบัญชี เจ้าหนี้การค้าในประเทศ-ต่างประเทศและเจ้าหนี้อื่นๆ และค่าใช้จ่าย ทั่วไป - ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีขายและตรวจสอบการบันทึกตั้งลูกหนี้การค้าในประเทศ - ตรวจสอบรายการจ่ายชำระเงินและตัดเจ้าหนี้ในระบบ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย (ภ.พ. 30) ประจำเดือน - จัดทำรายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 3 และ 53 ) ประจำเดือน - จัดทำกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน - กระทบยอดบัญชีแยกประเภท เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีและทำรายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.เจ้าหน้าที่บัญชี 3.เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. หยุดเสาร์เว้นเสาร์และอาทิตย์
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 26 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย BR (ปฏิบัติงานที่อาคารศุภาลัย พระราม 3 )
- ดูแลประสานงานลูกค้า รับออเดอร์ - ทำใบเสนอราคาขาย คำสั่งซื้อ คำสั่งผลิต ใบสั่งขาย - การติดตามเรื่องการจัดส่งสินค้าให้ทันตามที่กำหนด - ติดตามแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - จัดการ จัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระบบ
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 23 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ) ด่วน!
รับผิดชอบในการดูแลด้านการวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต รับผิดชอบด้านการหาเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัยและลดต้นทุนในระบบการผลิต รับผิดชอบในการอบรม พัฒนาบุคลากรในด้านทคนิค ผลิตภัณฑ์ใหม่ รับผิดชอบด้านระบบงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO9001 และ 14001 งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด อยุธยา
วันที่ 22 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อต่างประเทศ
คีย์ข้อมูลระบบ SAP ธุรการเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับส่วนงานจัดซื้อต่างประเทศ ถ่ายเอกสาร ส่งแฟ๊กส์ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
วันที่ 20 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผช.ผจก.ส่วนประสานงานขายและจัดส่ง
รับผิดชอบเรื่อง Demand & Supply 1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานขายในการเปิดบิลขายสินค้า และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด 2 สรุปรายงานยอดขายประจำเดือน 3.ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย และพนักงานจัดส่งสินค้า 4.รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า หรือคอยประสานงานกรณีสินค้าชำรุดเสียหาย ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ หยุดเสาร์เว้นเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 13 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Secretary(เลขานุการชาวต่างชาติ)
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 20,000 - 35,000
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 8 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sale Support (เจ้าหน้าที่ธุรการประจำฝ่ายขาย)
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย เช่น เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอลูกค้า - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเสนอราคาสินค้า - ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า และเปิดใบสั่งซื้อสินค้า
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 5 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขายตัวแทนจำหน่าย
ดูแลลูกค้า ในส่วนของ ยี่ปั๊ว ทำยอดขายสินค้า
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 1 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรอาวุโสอิเล็คโทรนิค
1. รับผิดชอบงานด้าน PCB Electronic และ SMT 2. รับผิดชอบในการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. รับผิดชอบในการควบคุมอัตรากำลังคน
อัตรา 1
เงินเดือน 20,000 - 25,000
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด อยุธยา
วันที่ 29 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
- Assist manager to develop and implement business plan, sales forecasting, marketing activities plan - Develop new customer accounts and to grown the oversea distribution channels - Participates in offering ideas and suggestions to management. - respond to sales inquiries and handle orders up until shipment and payment, inclulding coordinating sourcing and manufacturing at factory to facilitate customers' requirement - Handle all complaints from the customers and initially solve the problem, negotiate and get the solution for customers. • Correspond daily with customers and sales force via phone and e-mail • Preparing task/status follow-up/update reports to managers. • Coordinate export shipments, expediting when necessary • Review Letters of Credit as necessary • Generate proforma invoices • Quote stock availability and prices • Communicate with management regarding any irregular issues/concerns observed in territories under export responsibility on a continuous basis • Advise and assure compliance with company and department policies via written correspondence on credit, warranty and technical requests, etc. • Pro-actively interact and negotiate with forwarders on behalf of the customer
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 27 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Electronic Engineer (Level Chief / MGR Engineer)
ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการผลิตหลอดประหยัดไฟอิเลคทรอนิคส์ทั้งหมด
อัตรา 1
เงินเดือน 25,000-35,000
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด อยุธยา
วันที่ 27 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่การตลาด ต่างจังหวัด (ภาคใต้)
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 24 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานPC ประจำห้างทั่วประเทศ
แนะนำและเชียร์ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประเภทสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 21 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด (Admin Marketing Support)
ปฏิบัติงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทั้งหมด
อัตรา 1
เงินเดือน 8,500-10,000
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 20 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
ดูแลคอมพิวเตอร์และระบบ Network ของบริษัท ทั้งหมด
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 20 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรผลิตภัณฑ์(Senior Product Engineer)
มีหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดหา ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างจากต่างประเทศ
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000-18,000
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 19 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน 35,000-45,000
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด อยุธยา
วันที่ 18 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรอิเลคทรอนิคส์
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน 10,000-12,000
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 16 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรประเมินราคา
ดูแล และรับผิดชอบการประเมินราคา การทำสเปคสำหรับส่วนขายโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 14 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Spec allocator (คนวางสเปคงานโครงการ)
1.วางสเปควัสดุกับผู้ออกแบบ สถาปัตยกรรม และมัณฑนากร รวมถึงเจ้าของโครงการ 2. สร้างความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กับทางผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 12 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า
ไม่ระบุ
อัตรา 1
เงินเดือน 18,500-30,000
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด อยุธยา
วันที่ 12 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรผลิตภัณฑ์(Senior Product Engineer)
มีหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดหา ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างจากต่างประเทศ
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 11 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างเทคนิค
ไม่ระบุ
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 6,000-7,500
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 11 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sale Executive / Sale Engineer
ดูแลและรับผิดชอบงานขายโครงการ,หน่วยงานราชการ,โรงงานอุตสาหกรรม
อัตรา 6
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
วันที่ 10 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขายต่างจังหวัด
ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดุแลพื้นที่การขาย
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 8 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม
มีความรู้ด้านการออกแบบ แม่พิมพ์ ด้าน machine shop
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด อยุธยา
วันที่ 7 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการส่วนขายโครงการ
ดูแล และ รับผิดชอบทีมขายโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ สรุปและสำรวจความต้องการสินค้าในตลาด สุปการขายรายเดือน การวิเคราะห์ และ แก้ไข ปัญหาในการขาย การแก้ไขคำร้องเรียนของลูกค้า การขายตลาดใหม่
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 7 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการส่วนขายตัวเทนและOEM
ดูแลและรับผิดชอบทีมขายตัวแทนและOEMทั้งหมดให้สามารบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สำรวจและสรุปความต้องการของสินค้าในตลาด สรุปการขายรายเดือน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการขาย การแก้ไขคำร้องเรียนของลูกค้า การเพิ่มโอกาสในการขายในตลาดเดิม การขยายตลาดใหม่ การพัฒนาทักษะและความรู้ของทีมขาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 7 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่การตลาด
ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการตลาดให้สามารถบบรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ สำรวจและสรุปความต้องการของตลาด กิจกรรมทางการตลาด สรุปการส่งเสริมการขายประจำเดือน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการตาด การขยายตลาดใหม่ การเพิ่มโอกาสในการขายในตลาดเดิม
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 6 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

พนักงานขาย
ดุแล และรับผิดชอบ ยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 5 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sr / Lighting designer
Responsible for determination of the lighting equipment following the lighting design of customer Responsible for the creation of the lighting design for a given project (occasionally support to customer request) Support and cooperate with the customer and the sales team throughout the design process and sales Break down lighting floor plan into the bill of quantity(BOQ) which included project cost estimation Attend project rehearsals or presentation as necessary Design and create a lighting equipment for a given product For senior position, will be in-charge of the lighting design team. Proactive and problem solving skill. Able to manage the team to achieve the project time line.
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 1 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรประเมินราคา
ดูแลและรับผิดชอบการประเมินราคา การทำสเปคสำหรับการขายโครงการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 31 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้จัดการส่วน QC,QA
ดุแลงานในส่วนของด้านการควบคุมคุณภาพ
อัตรา 1
เงินเดือน 20,000 - 35,000
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด อยุธยา
วันที่ 30 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขายตัวแทนจำหน่าย
ดูแลและรับผิดชอบทีมงานขายตัวแทนจำหน่ายให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ สำรวจและสรุปความต้องการของสินค้าในตลาด สรุปการขายรายเดือน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการขาย การเพิ่มโอกาสในการขายในตลาดเดิม
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 29 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจค้าปลีก
ดูแลและรับผิดชอบร้านค้าในพื้นที่ เพื่อสามารถผลักดันสินค้าเรเซอร์ให้จำหน่ายได้มากขึ้น และช่วยตัวแทนให้สามารขายสินค้าได้มากขึ้นตามเป้าหมายที่วางเอาไว้
อัตรา 6
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 19 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ช่างอิเลคทรอนิคส์
ซ่อมงานบัลลาสต์อิเลคทรอนิคส์
อัตรา 1
เงินเดือน 5,500-7,000
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 17 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขาย (โมเดิร์นเทรด)
ดูแลและรับผิดชอบทีมงานขายโมเดิร์นเทรดให้สามาถบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ การพัฒนาทักษะความรู้ของทีมงานขาย การขยายตลาดใหม่ การเพิ่มโอกาสในการขายในตลาดเดิม การวิเคราะหืและแก้ไขปัญหาในการขาย
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 15 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Sale Engineer
ดูแล และรับผิดชอบงานขายโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 11 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขายตัวแทน(โออีเอ็ม)
ดูแลและรับผิดชอบทีมงานขายตัวแทนและโออีเอ็มทั้งหมดให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
วันที่ 11 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  
สมัครงาน คลองเตย
สมัครงาน คลองสาน
สมัครงาน คลองสามวา
สมัครงาน คันนายาว
สมัครงาน จตุจักร
สมัครงาน จอมทอง
สมัครงาน ดอนเมือง
สมัครงาน ดินแดง
สมัครงาน ดุสิต
สมัครงาน ตลิ่งชัน
สมัครงาน ทวีวัฒนา
สมัครงาน ทุ่งครุ
สมัครงาน ธนบุรี
สมัครงาน บางกอกน้อย
สมัครงาน บางกอกใหญ่
สมัครงาน บางกะปิ
สมัครงาน บางขุนเทียน
สมัครงาน บางเขน
สมัครงาน บางคอแหลม
สมัครงาน บางแค
สมัครงาน บางซื่อ
สมัครงาน บางนา
สมัครงาน บางบอน
สมัครงาน บางพลัด
สมัครงาน บางรัก
สมัครงาน บึงกุ่ม
สมัครงาน ปทุมวัน
สมัครงาน ประเวศ
สมัครงาน พญาไท
สมัครงาน พระโขนง
สมัครงาน พระนคร
สมัครงาน ภาษีเจริญ
สมัครงาน มีนบุรี
สมัครงาน ยานนาวา
สมัครงาน ราชดำเนิน
สมัครงาน ราชเทวี
สมัครงาน ราษฎร์บูรณะ
สมัครงาน ลาดกระบัง
สมัครงาน ลาดพร้าว
สมัครงาน วังทองหลาง
สมัครงาน วัฒนา
สมัครงาน สวนหลวง
สมัครงาน สะพานสูง
สมัครงาน สัมพันธวงศ์
สมัครงาน สาธร
สมัครงาน สานเสนใน
สมัครงาน สายไหม
สมัครงาน หนองแขม
สมัครงาน หนองจอก
สมัครงาน หลักสี่
สมัครงาน ห้วยขวาง
สมัครงาน อ่อนนุช
สมัครงาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ webmaster@siamjobonline.com
© Copyright 2020-2021 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน