หางาน
บริษัท สมัครสมาชิก ประกาศงาน | เข้าระบบ หาประวัติ ติดต่อเรา อัตราโฆษณา
หน้าแรก ฝากประวัติ สมัครงาน   หางาน   งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ ลืมรหัสผ่าน

ค้นหา :

Better World Green Public Co., Ltd.


หางานBetter World Green Public Co., Ltd.

สมัครงานBetter World Green Public Co., Ltd.


งานBetter World Green Public Co., Ltd.


IT Support
1.รับผิดชอบในการดูแลระบบ IT , Network , Databased Backup , Computer และ Program ต่างๆ ให้พร้อมต่อการใช้งาน รวมทั้งงานซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหา และเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ 2.พัฒนาตนเองหาความรู้เพิ่มเติมในงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
Better World Green Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 8 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่วิชาการสิ่งแวดล้อม
- การพิจารณาตรวจรับกากอุตสาหกรรม - การติดตามและตรวจสอบข้อมูลการขนส่งกากอุตสาหกรรม - การจัดทำและติดตามโครงการด้านสิ่งแวดล้อม - การจัดทำรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน 14,000-15,000 บาท
Better World Green Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 6 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Sales Support)
1. บันทึก ควบคุม และดูแลข้อมูลลูกค้าของเจ้าหน้าที่การตลาด 2. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานขาย เช่น ใบเสนอราคา สัญญาการให้บริการ 3. รับ Order (กำหนดการขนส่งกากอุุตสาหกรรม)จากลูกค้าและเจ้าหน้าที่การตลาด 4. ติดตามสอบถามความพึงพอใจลูกค้า ในการขนส่ง 5. ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่การตลาด และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการลูกค้า 6. พัฒนาตนเองหาความรู้เพิ่มเติมในงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 2
เงินเดือน 14,000-15xxx บาท
Better World Green Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 5 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Programmer
- รับผิดชอบงานการเขียนและพัฒนาโปรแกรม vb6, vb.net ,C#.net, Asp.net, SQL, Java - ทำรายงานจาก Database ด้วย CryStal repotr, Excel - มีความรู้ความเข้าใจการทำงานของ ODBC,DataSet, - การจัดการ DataBase, SQL, ระบบ Server , Network และ Domain - การให้คำแนะนำและช่วยเหลือ User ทั้งด้าน HardWare และ SoftWare - สามารถ Support User ได้
อัตรา 2
เงินเดือน 17,000 - 25,000 (ตามความสามารถและประสบการณ์)
Better World Green Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 4 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่การตลาด (Sales) (มีรถยนต์ส่วนตัว)
1. แสวงหาลูกค้าเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท) 2. รักษาฐานลูกค้าเก่า 3. รับผิดชอบยอดขาย Sale Target ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. รับผิดชอบในการนำเสนอ Services Solution ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 5. การบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 6. เก็บตัวอย่างน้ำเสีย/ของเสีย เพื่อทดสอบหรือวิเคราะห์หาวิธีการจัดการต่อไป (ฝังกลบ,ปรับเสถียร, บำบัดน้ำเสีย, ทำเชื้อเพลิงผสม, เชื้อเพลิงทดแทน, เผาทำลาย และ RDF) 7. พัฒนาตนเองหาความรู้เพิ่มเติมในงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 10
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + (Commission, Incentive)
Better World Green Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 2 มิ.ย. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Engineer (วิศวกรโยธา)
1. ออกแบบและจัดทำรายการคำนวณงานก่อสร้างด้านโยธา 2. จัดทำบัญชี BOQ และรับผิดชอบจัดซื้อ/จัดหาเครื่องจักรงานก่อสร้างด้านโยธา 3. วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างด้านโยธา 4. สนับสนุนข้อมูลทางด้านวิศวกรรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 6. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
Better World Green Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 31 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

ประสานผู้บริหาร (ศูนย์สระบุรี)
1. รับแจ้ง และจัดตารางงานสำหรับผู้บริหาร 2. ติดตามผู้บริหารเพื่อออกไปปฏิบัติงานภายนอกบริษัท*** 3. ลงพื้นที่มวลชนสัมพันธ์ร่วมกับผู้บริหาร*** 4. ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ และออฟฟิตใหญ่ที่ กทม.เพื่อรับงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 5. ร่วมรับรองลูกค้า และเจ้าหน้าที่ที่เข้าพบผู้บริหาร 6. ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอ เซ็นอนุมัติทุกครั้ง 7. จัดการประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมสรุปรายงานการประชุม 8. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
Better World Green Public Co., Ltd.
จังหวัด สระบุรี
วันที่ 29 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (ศูนย์สระบุรี)
1.รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การควบคุมค่าโทรศัพท์มือถือส่วนกลาง 2.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 3.ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 4.ดูแลเอกสารใบกำหนดหน้าที่งาน(JOB DESCRIPTION) 5.ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
Better World Green Public Co., Ltd.
จังหวัด สระบุรี
วันที่ 28 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่การตลาด (Sales)
1. แสวงหาลูกค้าเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท) 2. รักษาฐานลูกค้าเก่า 3. รับผิดชอบยอดขาย Sale Target ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. รับผิดชอบในการนำเสนอ Services Solution ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 5. การบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 6. เก็บตัวอย่างน้ำเสีย/ของเสีย เพื่อทดสอบหรือวิเคราะห์หาวิธีการจัดการต่อไป (ฝังกลบ,ปรับเสถียร, บำบัดน้ำเสีย, ทำเชื้อเพลิงผสม, เชื้อเพลิงทดแทน, เผาทำลาย และ RDF) 7. พัฒนาตนเองหาความรู้เพิ่มเติมในงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 15
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + (Commission, Incentive)
Better World Green Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 27 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ซอยลาดพร้าว 128/3
1. จัดรถขนส่งตาม Order 2. ตรวจเช็คความครบถ้วนและถูกต้องของใบกำกับการขนส่ง 3. บันทึกปิดใบกำกับการขนส่งลงในระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม 4. สรุปรายงานการปิดพร้อมตรวจเช็คความถูกต้องของการปิดใบกำกับการขนส่ง 5. จัดส่งใบกำกับการขนส่งที่ถูกปิดงานเรียบร้อยแล้วพร้อมให้แผนกที่เกี่ยวข้อง 6. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 1
เงินเดือน 14,000 - 15,xxx บาท
Better World Green Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 26 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เลขานุการ
1. รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมประชุม และการจดรายงานการประชุม เพื่อสนับสนุนงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้องและทันเวลา 2. การดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ พร้อมทั้งดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เอกสารทันสมัย พร้อมใช้งานครบถ้วนและสามารถสืบค้นได้ 3. พัฒนาตนเองหาความรู้เพิ่มเติมในงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 1
เงินเดือน 18,000 - 35,000 (ตามความสามารถและประสบการณ์)
Better World Green Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 21 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) ประจำสระบุรี
- ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้สนความปลอดภัย - ตรวจติดตาม แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงาน - ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา - ดำเนินการในการจัดฝึกอบรมแผนฉุกเฉินประจำปี - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 1
เงินเดือน 17,000-20,000 บาท
Better World Green Public Co., Ltd.
จังหวัด สระบุรี
วันที่ 20 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

นิติกร (มีรถยนต์ส่วนตัว)
- จัดทำนิติกรรมสัญญา และตรวจสอบเอกสารด้านคดีความ/สัญญา/ธุรกรรมต่างๆให้กับบริษัท - การให้ข้อคิดเห็น และ/หรือ คำแนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติทางกฏหมาย รวมถึงการให้บริการด้านอื่นๆ
อัตรา 1
เงินเดือน 25,000 + ค่าน้ำมันเบิกตามจริง
Better World Green Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 19 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ประสานงานนักลงทุน
- ดูแลงานรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนักลงทุนสัมพันธ์ - เขียนบทความ CSR, การลงทุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
Better World Green Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 19 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำนิคมฯบางปู 1C/1
- คิดสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร - ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ - จัดทำ Presentation ต้อนรับและให้ความรู้กับผู้ที่มาเยี่ยมชม การดำเนินงานของบริษัทและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
Better World Green Public Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 18 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรการผลิต(ศูนย์สระบุรี)
1.กำกับดูแลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในแผนก 2.ตรวจเช็คเครื่อง จักรทั้งระบบ ก่อนทำการเดินระบบ 3.รับผิดชอบงานซ่อมแซม ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในระบบเพื่อให้เดินระบบได้อย่างต่อเนื่อง 4.จัดทำแผนการตรวจเช็คสภาพ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรภายในระบบและดำเนินการตามแผนงาน 5.ติดตามการดำเนินงานของแผนกให้เป็นไปตามแผน รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขกรณีไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 6.ปรับปรุงแก้ไข อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมและปลอดภัย 7.สนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8.ประสานงานร่วมกับส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 9.ปฏิบัติตามข้อกำหนด และนโยบายด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของบริษัทฯ 10.ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 11.ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎระเบียบของบริษัท
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
Better World Green Public Co., Ltd.
จังหวัด สระบุรี
วันที่ 17 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

IT Support ประจำลาดพร้าว 128/3
1.รับผิดชอบในการดูแลระบบ IT , Network , Databased Backup , Computer และ Program ต่างๆ ให้พร้อมต่อการใช้งาน รวมทั้งงานซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหา และเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ 2.พัฒนาตนเองหาความรู้เพิ่มเติมในงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
Better World Green Public Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
วันที่ 14 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  

Refuse Crane 2 อัตรา ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1
Refuse Crane - ขับและควบคุมปั้นจั่น(เครน) - ดูแลสภาพเครื่องจักร ปั้นจั่น(เครน) - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
Better World Green Public Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่ 10 พ.ค. 2564
สมัครงาน   รายละเอียดงาน   เก็บงานนี้  
สมัครงาน คลองเตย
สมัครงาน คลองสาน
สมัครงาน คลองสามวา
สมัครงาน คันนายาว
สมัครงาน จตุจักร
สมัครงาน จอมทอง
สมัครงาน ดอนเมือง
สมัครงาน ดินแดง
สมัครงาน ดุสิต
สมัครงาน ตลิ่งชัน
สมัครงาน ทวีวัฒนา
สมัครงาน ทุ่งครุ
สมัครงาน ธนบุรี
สมัครงาน บางกอกน้อย
สมัครงาน บางกอกใหญ่
สมัครงาน บางกะปิ
สมัครงาน บางขุนเทียน
สมัครงาน บางเขน
สมัครงาน บางคอแหลม
สมัครงาน บางแค
สมัครงาน บางซื่อ
สมัครงาน บางนา
สมัครงาน บางบอน
สมัครงาน บางพลัด
สมัครงาน บางรัก
สมัครงาน บึงกุ่ม
สมัครงาน ปทุมวัน
สมัครงาน ประเวศ
สมัครงาน พญาไท
สมัครงาน พระโขนง
สมัครงาน พระนคร
สมัครงาน ภาษีเจริญ
สมัครงาน มีนบุรี
สมัครงาน ยานนาวา
สมัครงาน ราชดำเนิน
สมัครงาน ราชเทวี
สมัครงาน ราษฎร์บูรณะ
สมัครงาน ลาดกระบัง
สมัครงาน ลาดพร้าว
สมัครงาน วังทองหลาง
สมัครงาน วัฒนา
สมัครงาน สวนหลวง
สมัครงาน สะพานสูง
สมัครงาน สัมพันธวงศ์
สมัครงาน สาธร
สมัครงาน สานเสนใน
สมัครงาน สายไหม
สมัครงาน หนองแขม
สมัครงาน หนองจอก
สมัครงาน หลักสี่
สมัครงาน ห้วยขวาง
สมัครงาน อ่อนนุช
สมัครงาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ อีเมลล์ webmaster@siamjobonline.com
© Copyright 2020-2021 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ,
ข้อตกลงการใช้บริการ

สมัครงาน

 

หางาน

 

งาน

 

งานราชการ

  ฝากประวัติ   ค้นหาประวัติ   ประกาศงาน